Date generale proiect

UEFISCDI


Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării


Perioada de derulare a proiectului este 12.03.2018– 12.05.2021


Bugetul total al proiectului este in valoare de 5.146.500,00 RON


PROIECT 1


AMELIORAREA GERMOPLASMEI LEGUMICOLE PENTRU ASIGURAREA PRETABILITĂŢII LA CULTIVAREA ECOLOGICĂ – coordonat de SCDL Bacău


PROIECT 2


SOLUŢII ECO-INOVATIVE PENTRU PREZERVAREA ŞI ÎMBUNATĂŢIREA SUSTENABILITĂŢII MEDIULUI PRIN EXPLOATAREA DIVERSITĂȚII RESURSELOR GENETICE VEGETALE – coordonat de USAMV Iași

PROIECT 3


STUDII INTEGRATE PENTRU ELABORAREA UNOR TEHNICI MODERNE DE PRODUCERE A SEMINŢELOR DE LEGUME CERTIFICATE ECOLOGIC – coordonat de SCDL Buzău


PROIECT 4


EFICIENTIZAREA TEHNOLOGIILOR DE PRODUCERE DE SĂMÂNȚĂ ECOLOGICĂ PENTRU SPECIILE LEGUMICOLE PRIN REALIZAREA UNUI MODUL DE CONDIŢIONAT SEMINTE – coordonat de INMA București

PARTENER 1 USAMV IAŞI


PARTENER 2 SCDL IERNUT


PARTENER 3 SCDL BUZĂU


PARTENER 4 INMA BUCUREŞTI


parallax background

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI


Obiectiv 1

Consolidarea resursei umane şi modernizarea infrastructurii de cercetare


Obiectiv 2

Crearea unei noi generații de resurse vegetale pretabile cultivării ecologice


Obiectiv 3

Elaborarea unor soluţii eco-inovative pentru promovarea potenţialului productiv


Obiectiv 4

Dezvoltarea de verigi și protocoale relevante producției de semințe ecologice


Obiectiv 5

Menţinerea şi îmbunătăţirea indicilor calitativi ai seminţelor in timpul condiţionării

Scurta prezentare

Proiectul complex Agricultura pentru mâine – asigurarea sustenabilitatii mediului prin creșterea competitivității ameliorarii pentru agricultura ecologică, include derularea a patru proiecte componente si este implementat de un consortiu alcatuit din trei unitati de CD pentru legumicultura din Romania: SCDL Bacau, Iernut si Buzau, o unitate de învățământ superior: USAMV Iasi si un Institut National de CD - pentru masini si instalatii destinate agriculturii si industriei alimentare – INMA Bucuresti.

Proiectul reprezinta o solutie viabila pentru îmbunătățirea performanței instituționale a statiunilor de cercetare dezvoltare pentru legumicultura prin realizarea activitatilor consortiului, prin specializarea, intinerirea si innoirea resursei umane din cercetare, prin modernizarea infrastructurii de cercetare si cresterea capacitatii de utilizare a acesteia.

Cele cinci unitati de cercetare au o agenda comuna de cercetare care printre altele include:

• producerea de varietăţi, soiuri şi hibrizi, de legume şi flori cu potențialități genetice ridicate din punct de vedere al calităţii şi siguranţei producţiei, care să răspundă perfect cerinţelor pedo-climatice

• crearea, testarea şi imbunătăţirea metodelor şi tehnicilor specifice ameliorării si tehnologiei de cultura legumicole în scopul obţinerii de produse agronomice diversificate, înalt calitative în condiţii neagresive de agricultură.

Detalii aici

PARTENERI PROIECT

 

COORDONATOR PROIECT COMPLEX